POSOUZENÍ STAVU STROMU

POSOUZENÍ STAVU STROMU se provádí zejména pro zjištění míry rizika (provozní bezpečnost, pád stromu či větve).
Majitel pozemku, na kterém strom roste, má zákonnou povinnost o strom pečovat a nese za něho zodpovědnost.

Posouzení stavu stromu zahrnuje:

 • inventarizaci dřevin
  (lokalizace, určení taxonu, počet stromů)
 • vizuální kontrolu stromů
  (hodnocení zdravotního stavu, provozní bezpečnost a vitality…..)
 • plán péče a způsob ošetření
 • hodnocení pomocí přístrojových metod
  (tomograf, tahová zkouška)
 • evidence na portálu www.stromypodkontrolou.cz


  Ukázka námi posouzeného a evidovaného stromu:

(po kliku na odkaz se zobrazí záznam na portálu www.stromypodkontrolou.cz)

SLUŽBY