BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY se používají hlavně u provozně nebezpečných stromů, které představují potenciální riziko pro lidi a své okolí. Instalace vazeb  napomáhá k zachování statické rovnováhy stromu a snižuje riziko rozlomení či pádu větví z koruny stromu.  Vazba je navrhnuta vždy individuálně pro  konkrétní strom.

Předepjaté, statické vazby se instalují tam, kde stav staticky selhává (např. výskytem prasklin) a již není možnost strom stabilizovat řezem. Instalujeme vazby s podkladnicemi i vrtané.

Flexibilní vazby ponechávají stromu  volnost pohybu. Slouží jako preventivní a záchytný systém při případném rozlomení jeho částí. Instalujeme vazby Cobra, Gleistein Ropes. Instalace je často doprovázena redukčním řezem koruny.

SLUŽBY