LIKVIDACE A FRÉZOVÁNÍ

Likvidace dřevin a frézování pařezů

LIKVIDACE DŘEVIN

Dřevní hmotu zpracováváme štěpkováním větví do  průměru 12 cm.  K práci je použit speciální štěpkovač, který umožní  likvidaci dřevní hmoty způsobem šetrným a  bezpečným ke svému okolí, tvořenému převážně  stávající zelení. Štěpkování je navrženo především z důvodu ekologické likvidace dřevní hmoty šetrné k životnímu prostředí. Rozdrcená dřevní hmota se dobře hodí ke zkompostování, mulčování, nebo jako palivo. V případě potřeby zajistíme také odvoz štěpku.

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ


Realizuje se i v těžko dostupných místech do hloubky 15 cm. Pařez se odstraní motorovou pařezovou frézou pod úroveň terénu a následný prostor se zaplní zeminou a např. překryje se novým výsevem trávníku.

SLUŽBY