SLUŽBY

ODBORNÉ OŠETŘENÍ STROMŮ

Provádíme ořez a prořezávání stromů, rizikové kácení, instalaci bezpečnostních vazeb, posouzení stavu stromů, likvidaci stromů, frézování pařezů, ošetření památných stromů.

Nabízíme komplexní péči o vaše stromy a dřeviny.
Ošetření stromů provádíme s maximální pečlivostí a snahou o co nejmenší zásah do živého dřeva.