REFERENCE

Město Zlín

spolupráce od roku 2008, ošetření významného krajinného prvku – nábřežní aleje podél řeky Dřevnice, péče o památné stromy, bezpečnostní, zdravotních a výchovných řezů na dřevinách v majetku města.

Město Holešov

spolupráce od roku 2006, ošetření stromořadí lip s instalací bezpečnostních vazeb, hlavový řez habrů na hlavní ul. Palackého, atd.

 

Město Otrokovice

spolupráce od roku 2009, ošetření významných a památných stromů v majetku města.

Zámky a hrady

NPÚ zámek Vizovice, Nový Jičín, Valtice, Tlumačov, Slušovice, Fryšták, Hulín, Státní hrad Pernštejn a Buchlov, a další spokojení zákazníci.

Město Lednice a zámecký park Lednice

spolupráce od roku 2007, ošetření významného krajinného prvku Lednicko-Valtické aleje, přírodě blízkým řezem, ošetřeno 160 stromů.

Zámecký park Holešov

spolupráce od roku 2009, ošetřeno mnoho významných stromů, např. zdravotní řez a instalace vrtané vazby na památném stromu „buk lesní“ v zámeckém parku.

Město Bruntál

spolupráce od roku 2009, ošetřeno cca 100 dřevin v městském parku s instalací bezpečnostních vazeb.

Město Kroměříž

spolupráce od roku 2006, ošetření mnoha stromů, instalace bezpečnostních vazeb a rizikové kácení havarijních stromů.