RIZIKOVÉ KÁCENÍ

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Kácení stromů v rizikovém a havarijním stavu

 

Rizikové kácení se uplatňuje v případě, že se strom určený ke kácení nachází ve ztížených podmínkách (nad domem, ve svahu, na hřbitově, atd.) či v havarijním stavu (např. rozlomený).

Jsme schopni strom postupně rozebrat, skácet po částech a jednotlivé části stromu bezpečně spustit na zem.

Při této technologii zaručujeme maximální bezpečnost okolí, majetku a osob.  Můžeme Vám zajistit ten nejkvalitnější servis a to včetně likvidace dřevní hmoty a frézování pařezů.

SLUŽBY