OŠETŘENÍ STROMU ŘEZEM

OŘEZ STROMU

Ořez a prořezávání stromů provádíme s maximální pečlivostí a snahou o co nejmenší zásah do živého dřeva.

ZDRAVOTNÍ ŘEZ

Jde o základní komplexní typ řezu. Cílem zdravotního řezu je zajištění provozní bezpečnosti, dlouhodobé funkce a  perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu a vitality.  Snažíme se o zachování architektury koruny typické pro daný taxon. Zdravotní řez neřeší statické poměry celého jedince (jako např. riziko vývratu, zlomu kmene  apod.)

Více informací

REDUKČNÍ ŘEZ

Redukční řez zahrnuje všechny typy řezů, které zmenšují objem koruny dospělého stromu. Cílem tohoto typu řezu může být odstranění suchých nebo infikovaných větví, redukce ve směru k překážce (budova, dráty el. vedení), symetrizace koruny, nebo redukce obvodu koruny za účelem zmenšení náporové plochy a snížení těžiště stromu.

Více informací

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ

Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti  stromu – tj. odstranění větví, popř. částí koruny, které by mohly svým pádem způsobit újmu na majetku nebo na zdraví či životě osob a odlehčení větví se zřetelnými, staticky významnými defekty.

Více informací

VÝCHOVNÝ ŘEZ

Provádí se u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Je jedinečnou možností zasáhnout bez rozsáhlejšího poranění až do kosterních větvení stromu a ovlivnit snadno a levně budoucí architekturu koruny.

Více informací

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Jednotlivé druhy a odrůdy ovocných stromů mají různé nároky na typ i dobu řezu. Cílem řezu ovocných stromů je: – dosažení fyziologické rovnováhy mezi nadzemní a kořenovou soustavou při zachování charakteristického tvaru koruny pro určitý druh.

Více informací

SLUŽBY