POSOUZENÍ STAVU STROMU

POSOUZENÍ STAVU STROMU

Zjištění míry rizika posouzením stavu stromu

 

Posouzení stavu stromu se provádí zejména pro zjištění míry rizika (provozní bezpečnost, pád stromu či větve).
Majitel pozemku, na kterém strom roste, má zákonnou povinnost o strom pečovat a nese za něho zodpovědnost.

 

POSOUZENÍ STAVU STROMU ZAHRNUJE:

 • inventarizaci dřevin
  (lokalizace, určení taxonu, počet stromů)
 • vizuální kontrolu stromů
  (hodnocení zdravotního stavu, provozní bezpečnost a vitality…..)
 • plán péče a způsob ošetření
 • hodnocení pomocí přístrojových metod
  (tomograf, tahová zkouška)
 • evidence na portálu www.stromypodkontrolou.cz


   

  Ukázka námi posouzeného a evidovaného stromu:

(po kliku na odkaz se zobrazí záznam na portálu www.stromypodkontrolou.cz)

SLUŽBY